Campanyes

COMUNICAT-DE-PRENSA

Treballadores de la cultura denunciem amb la cafeta del 2 de desembre la repressió contra 27 membres de la comunitat educativa de la UAB per defensar la universitat pública d’un increment extrem de taxes i de la privatització.

La injusta imputació contra 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador formen part de la instal•lació creixent de la repressió social, ideològica i antisindical en la nostra societat i són causa d’una censura que té immediates conseqüències en la cultura i la comunicació i en les llibertats col•lectives que aquesta necessita.

La privatització dels serveis públics de tot tipus incloses les universitats és també una privatització cultural en tant en quant afecta a una de les institucions que ha de promoure la seva vessant de recerca i d’ensenyament superior. La repressió que l’acompanya està incidint també en el contingut dels mitjans de comunicació.

Les treballadores de la cultura i la comunicació denunciem mitjançant aquesta activitat que aquesta repressió social cada cop més extesa és la forma que els poders dominants tenen per a consolidar la precarietat, privatització i una industrialització creixents que restringeixen la llibertat cultural i comunicativa i concentren i normalitza la difusió de continguts.

Activitat

Títol: Cafeta d’espectacles en suport dels 27 i més

Dia: 2 de desembre de 2016 y Hora: 19 h

Lloc: Passatge de la Pau, núm.8 | Per anar, veure: web cgt.cat

Intervenen: Ermengol Gassiot (inculpat – Professor universitari i Secr.Gral. CGT Catalunya)

Actuen: xxxxxxxxxxxxx

Organitza: Grup de supoRt a l’Acció Social – Sindicat de l’Espectacle Arts gràfiques i Audiovisuals de la CGT de Barcelona